Voorwaarden

 

Voorwaarden t’ Huishouderij.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot te leveren diensten van t’ Huishouderij aan haar klant. De overeenkomst komt tot stand doordat de klant met  t’ Huishouderij een te leveren dienst afspreekt. Dit kan mondeling,telefonisch,via de webisite of per mail.

Bij het aangaan van de overeenkomst zal t’ Huishouderij met de klant bespreken waaruit de dienst zal bestaan, en worden duidelijke afspraken gemaakt over de prijs, tijd en datum . Na uitvoering van de dienst ontvangt de klant een factuur. Deze kan contant of per bank betaald worden. Betaling altijd binnen 8 dagen. Indien zo overeengekomen met t’ Huishouderij, kan de klant een aantal facturen tegelijk betalen. Indien wenselijk, kan t’ Huishouderij voor u een verzamelfactuur maken.  Dit is aan t’ Huishouderij om te bepalen of een vaste klant daarvoor in aanmerking komt. Als nieuwe klant van t’ Huishouderij kunt u uw gegevens doorgeven via het formulier  Klantengegevens, of bij het maken van de afspraak.

t’ Huishouderij houdt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.   

t’ Huishouderij zal uiterst zorgvuldig de overeengekomen dienst uitvoeren.

Indien de klant wenst om een afgesproken dienst te annuleren, dient deze dat uiterlijk 24 uur tevoren kenbaar te maken aan t’ Huishouderij per telefoon of mail. Om misverstanden te voorkomen, wordt het inspreken van een voicemail niet geaccepteerd. U spreekt dus zelf met  de persoon van t’ Huishouderij, of u stuurt een mail, waarop u de bevestiging ontvangt van haar, dat het bericht is aangekomen. t’ Huishouderij maakt dan graag met u een nieuwe afspraak.

De klant wordt geacht op de afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, aldaar de dienst geleverd zal worden. Bij niet thuis/aanwezig zal t’ Huishouderij max. 15 minuten wachten. Indien de klant dan nog niet is verschenen of per telefoon melding maakt , zal altijd 1 uurtarief in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van te rekenen kilometervergoeding, zal deze ook volledig in rekening worden gebracht aan de klant.

Indien door overmacht t’ Huishouderij niet in staat is om de afgesproken dienst te leveren, is deze uit hieruit eventueel voortkomende schade in welke zin dan ook, niet aansprakelijk. t’ Huishouderij zal er altijd naar streven om de afgesproken dienst alsnog ter uitvoering te brengen.

Klachten over t’ Huishouderij in welke zin dan ook, dient de klant direct te melden aan  haar. Dit kan mondeling, telefonisch, of per email. In ieder geval altijd binnen 24 uur. Meldingen na deze periode zullen niet in behandeling worden genomen en kan t’ Huishouderij niet aansprakelijk worden gesteld.  ’t Huishouderij zal altijd ernaar streven om uw klacht correct te behandelen en goede verstandhouding met haar klant te bewaren. Indien er sprake is van schade waarvoor t’ Huishouderij aansprakelijk voor wordt gezien, dient de klant altijd van desbetreffende bonnen kunnen overhandigen. t’ Huishouderij is verzekerd bij Nationale Nederlanden, en zal altijd de adviezen van deze opvolgen.

Indien de klant naar aanleiding van deze opgestelde voowaarden vragen/opmerkingen heeft, kunnen deze ten alle tijde gemeld worden door middel van het Contact formulier, per mail of telefonisch. ‘t  Huishouderij staat voor een Persoonlijke benadering, dus zal altijd uw vraag/opmerking serieus nemen.